Contentatscale AI Detector

Contentatscale AI Detector är AI-detektorverktyg som kan kontrollera om texten är genererad av AI-modeller som ChatGPT, GPT-4, Bard och Claude. Verktyget har en noggrannhet på 98% och kan påverka sökmotorrankningar, akademiska betyg och läsares uppfattning.

AI-detektorn kan skilja mellan mänsklig och AI-genererad text genom att använda naturligt språkbehandling och en tränad modell med artificiell intelligens för att upptäcka mönster, förutsäga troliga ordval och förstå satsstruktur och andra egenskaper som leder till en högre AI-sannolikhet.

Verktyget kan identifiera text som genererats av AI-modeller som ChatGPT, GPT4, Claude och Bard med en noggrannhet på 98%.

Det finns också en pro-version av AI-detektorn som kan omvandla AI-text till oigenkännlig AI-innehåll. Detta kan vara användbart för att undvika att texten upptäcks av andra AI-detektorer.

Kostnad:

  • Gratis konto
  • pro-version kostar $49/Månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *