Animate Anyone

Animate Anyone har en rad olika tillämpningar, som inkluderar modevideosyntes, mänsklig dansgeneration och mer. Så oavsett om du är intresserad av karaktäranimationer för spel, filmer eller andra digitala medier, kan detta vara en intressant resurs att följa med på.

Animate Anyone är ett forskningsprojekt av Institute for Intelligent Computing, Alibaba Group . Projektet syftar till att generera karaktärvideor från stillbilder genom drivande signaler. Detta gör genom att använda kraften i difusionsmodeller och introducera en ny ramverk skräddarsydd för karaktäranimationer.

Metoden använder sig av diffusion-modeller och har utvecklats specifikt för karaktärsanimation. Genom att använda en kombination av spatial uppmärksamhet, pose guidning och temporal modellering, kan metoden skapa realistiska och kontrollerbara animationer av olika typer av karaktärer, inklusive människor, anime/karaktärer och humanoider. Metoden har jämförts med andra metoder och har visat sig ge överlägsna resultat i karaktärsanimation, speciellt inom modevideo-syntes och mänsklig dansgenerering.

Genom att utvidga träningsdatan kan deras metod animera alla typer av karaktärer, vilket ger överlägsna resultat i jämförelse med andra bild-till-video-metoder .

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *