Botpress

Botpress är en plattform som använder generativ AI för att bygga chatbots. Plattformen är baserad på OpenAI LLMs och GPT och möjliggör snabb och enkel skapande av ChatGPT-liknande chatbots för projekt och företag. Med Botpress kan användare bygga sin ”happy path” och låta generativ AI hantera resten.

Plattformen erbjuder även möjligheten att importera kunskapsbaser och har olika anpassningsbara mallar för olika ändamål.

Plattformen är även skapad för att kunna bygga chatbots på global nivå och stöder över 100 språk. Botpress erbjuder också insikter och analysverktyg för att förbättra chatbotens prestanda och möjligheten att enkelt distribuera chatboten på olika kanaler.

Botpress erbjuder olika mallar för olika ändamål, inklusive:

  • Shopping Companion
  • Health Bot
  • Banking Support
  • IT Assistant
  • Telco Billing Advisor
  • Fitness Friend
  • HR Helper
  • Personal Assistant
  • Language Tutor

Kostnad:

Botpress erbjuder prissättning i form av en gratiskonto med Pay-as-you-go och en anpassningsbar abionnemang där man betalar per användning.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *