Confident

Confident AI är en öppen källkod för bedömning av LLM-infrastruktur som hjälper till att implementera LLM-lösningar med förtroende genom att identifiera styrkor och svagheter i LLM-implementeringen.

Plattformen gör det möjligt att definiera marknadsföringsmål för att kontrollera att LLM-systemet fungerar som förväntat, jämföra och välja det bästa LLM-arbetsflödet, kvantifiera och jämföra LLM-resultat mot förväntade svar, identifiera återkommande frågor och svar för att optimera för specifika användningsfall.

Confident AI har också kraftfulla funktioner som A/B-testning, likhetsutvärdering, utdataklassificering, rapporteringsinstrumentpanel, datasetgenerering samt detaljerad övervakning för att identifiera flaskhalsar i LLM-arbetsflöden för riktade iterationer och förbättringar.

Kostnad: Gratis konto, Professional abonnemang kostar £39/Månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *