DALL·E 2

AI-system skapat av OpenAI som kan generera högkvalitativa bilder från textbeskrivningar. DALL-E 2 är ett nytt AI-system som kan skapa realistiska bilder och konstverk från en beskrivning i naturligt språk. DALL-E 2 kan skapa originella, realistiska bilder och konstverk från en textbeskrivning. Den kan kombinera begrepp, attribut och stilar.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *