DALM Toolkit

DALM Toolkit står för Domain Adapted Language Model och det är en verktygslåda som har öppen källkod och utvecklats av Arcee AI. DALM hjälper organisationer att anpassa AI-modeller för deras specifika domäner genom att förena allmänna språkmodeller med vektorlager som tillhandahåller kontextuell information.

Genom att använda DALM kan organisationer anpassa AI för att arbeta enligt deras unika intellektuella egendom och världsbild.

DALM minskar hallucinationer och inkorrektheter och eliminerar behovet av konstant omträning genom att använda en kunskapsbas. DALM tillåter också dynamisk tillägg av datakällor och förenklar hela processen, vilket minimerar manuell intervention.

Arcee-biblioteket lyfts fram som ett smart och snabbt hämtningssystem för grundade språkmodeller.

Kostnad:

Gratis konto för hobbyist, Starter abonnemang kostar $300/Månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *