DeepCode

DeepCode AI är en innovation från Snyk Code som används för att identifiera och föreslå korrigeringar för potentiella säkerhetsbrister i koden.

Det fungerar genom att använda AI-teknik för att analysera koden och hitta problem som kan utgöra en säkerhetsrisk. Genom att använda DeepCode AI kan utvecklare och säkerhetsteam snabbt och effektivt förbättra kodens säkerhet och undvika potentiella hot eller attacker.

Snyk Codes AI-statisk analys och DeepCode AI Fix används för att säkerställa kodens säkerhet genom att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister. Snyk Code använder AI för att analysera koden och upptäcka potentiella sårbarheter eller felaktigheter.

DeepCode AI Fix går ett steg längre genom att automatiskt föreslå korrigeringar eller fixar för de identifierade problemen. Genom att använda dessa verktyg kan utvecklare och säkerhetsteam snabbt och effektivt förbättra kodens säkerhet och undvika potentiella hot eller attacker.

Kostnad : Gratis konto, Team abonnemang kostar $57/Månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *