Evo.ninja

Evo.ninja är en plattform som använder sig av AI och autoGPT för att utföra olika uppgifter. Plattformen använder sig av fördefinierade ”agent personas” som är specialiserade inom olika områden, såsom att läsa och analysera textfiler, arbeta med CSV-filer, söka på internet och bygga komplex mjukvara.

Evo.ninja anpassar sig i realtid baserat på de uppgifter som behöver utföras och väljer den mest lämpliga agenten för att uppnå användarens mål.

Plattformen använder en fyra-stegs process som innefattar att förutsäga nästa steg, välja bästa agenten, kontextualisera chatt-historiken och utföra den mest lämpliga agentfunktionen. Evo.ninja kan köras via CLI eller använda gränssnittet UI, som kräver Supabase Database för att köras lokalt.

Kostnad:

OpenAI API kostnader tillkomer.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *