HelperAI

HelperAI är en plattform som använder artificiell intelligens för att automatisera online-jobb och skapa en virtuell AI-arbetskraft som är tillgänglig 24/7.

Användare kan skapa AI-agenter för att automatisera rutinuppgifter som att hantera kundsupportfrågor, generera leads och schemalägga demo-möten.

Plattformen använder även OAuth2-integration för att säkerställa robust och standardiserad säkerhet över alla applikationer.

HelperAI stöder flera modeller för att hantera text-, röst- och bildinmatningar. Enligt artikeln stöder plattformen modeller som GPT4, Claude, Llama2 och Hugging Face. Dessa modeller möjliggör en smidig hantering av olika typer av inmatningar och erbjuder en rikare och mer flexibel användarupplevelse.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *