Hugging Face

Hugging Face är ett AI-community som bygger, tränar och distribuerar toppmoderna modeller som drivs av maskininlärning med öppen källkod.

De erbjuder ett nav för maskininlärning där kreatörer kan samarbeta och lösa problem relaterade till ljud, bild och språk med AI.

Hugging Face tillhandahåller också open source-bibliotek för bearbetning av naturligt språk som Transformers, som stöder olika ML-modeller.

De erbjuder också ett on-demand inference API som gör det möjligt för användare att betjäna sina modeller direkt från Hugging Face-infrastrukturen och köra storskaliga NLP-modeller i millisekunder med bara några rader kod.

Hugging Face är också involverat i forskning för att främja och demokratisera NLP för alla, och de har bidragit till utvecklingen av teknik för det bättre.

Några av deras forskningsbidrag inkluderar T0 Multitask Prompted Training, DistilBERT, HMTL, Dynamical Language Models och Neuralcoref.

De har också en webbapp som heter ”Write with Transformers” som visar upp textgenereringsfunktionerna i Transformers-arkivet.

prissättning: Hugging Face erbjuder prisplaner för sina tjänster, inklusive Spaces och anpassade hårdvarualternativ. Användare kan välja mellan olika CPU- och GPU-konfigurationer baserat på deras behov. De tillhandahåller även alternativ för beständig lagring för Spaces.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *