Imagen

Googles forskningsprojekt som utvecklade AI-systemet Imagen, som är en typ av text-till-bild-diffusionsmodell som genererar fotorealistiska bilder från inmatad text.

Imagen bygger på stora transformerande språkmodeller för att förstå text och är beroende av styrkan i diffusionsmodeller för att generera verklighetstrogna bilder.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *