lastmile AI

LastMile AI är en plattform utvecklad för ingenjörsteam som vill skapa och producera generativa AI-appar. Plattformen ger tillgång till olika AI-modeller för språk, bild och ljud, samt möjliggör snabb prototypning och samarbete inom teamet. Dessutom erbjuds gratis tillgång för att komma igång med att bygga AI-applikationer.

På LastMile AI-plattformen kan du få tillgång till olika typer av AI-modeller för att underlätta skapandet och produktionen av generativa AI-applikationer.

Här är de olika typerna av AI-modeller som erbjuds:

Språkmodeller: Du kan använda avancerade språkmodeller som GPT4, GPT3.5 Turbo och PaLM 2 för olika språkuppgifter.

Bild- och ljudmodeller: Plattformen ger tillgång till modeller som Whisper för ljudigenkänning och Bark för röstgenerering, samt Stable Diffusion för bildgenerering.

Hugging Face-modeller: Du kan även använda din Hugging Face API-token för att få tillgång till alla modeller som finns tillgängliga via Hugging Face.

Dessa modeller gör det möjligt för ingenjörsteam att utforska och implementera lösningar över flera modaliteter, inklusive text, bild och ljud, allt från en enda plattform.

Kostnad:

  • Gratis konto: för att experimentera med generativa AI-modeller.
  • Growth abonnemang: $50/Månad, Bygg pålitliga AI-drivna appar. Perfekt för utvecklingsteam.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *