Lethelink

Lethelink är en gränssnitt som är utformat för att skapa grundläggande meddelanden för människor som lider av anterograd amnesi, vilket är ett vanligt symptom på Alzheimers sjukdom. Meddelandena kan levereras till personens hörapparat enligt en tidsplan för att förhindra episoder av desorientering.

Syftet med Lethelink är att hjälpa dessa personer att hålla sig orienterade i tid och rum samt känna sig trygga.

Gränssnittet gör det möjligt för vårdgivare att skapa påminnelser och kontextuella meddelanden, och dessa kan levereras till personens hörapparat enligt en tidsplan för att förhindra episoder av desorientering.

Kostnad:

Gratis men det tillkommer kostander för ett konto på ElevenLabs och ett konto på OpenAI.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *