Lily

sdxl-emoji är en SDXL-finjustering baserad på Apple Emojis. Den tillhandahåller ett API med flera inmatningsalternativ som bild, mask och promptstyrka. Resultatet inkluderar körtids- och kostnadsförutsägelser på Nvidia A40 (Large) GPU-hårdvara.

SDXL fine-tune en process där modellens parametrar justeras för att förbättra dess prestanda på en specifik uppgift. I detta fall är fofr/sdxl-emoji API baserad på en SDXL fine-tune som använder Apple Emojis.

API:en tillhandahåller olika alternativ för inmatning, såsom prompter, negativa prompter, bilder, masker och parametrar som antal utgångar, inferenssteg, vägledningsskala, promptstyrka, slumpmässigt frö, finslipningsstil, hög brusfraktion, vattenmärkesapplikation och LoRA additiv skala.

Kostnad: You can use Replicate for free, You pay by the second for the predictions you run.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *