LLMStack

LLMStack är en no-code AI-appbyggare som tillåter användare att bygga AI-appar och chatbots på några minuter.

Den stöder stora modellleverantörer som OpenAI, Cohere, Stability AI och Hugging Face, och tillåter användare att importera sin egen data för att förstärka generativa AI-applikationer och chatbots.
LLMStack stöder en bred variation av datakällor och tillåter samarbete vid appbyggnad med granulära tillståndsmodeller.
Användare kan dela sina appar offentligt eller begränsa åtkomsten till vissa individer med hjälp av plattformens tillståndsmodell.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *