LocalAI

LocalAI är ett fritt och öppet alternativ till OpenAI. Det fungerar som en ersättning för OpenAI API och gör det möjligt att köra modeller lokalt eller på-premises utan att behöva en GPU. Det stöder olika modellfamiljer och har funktioner för textgenerering, ljudomvandling, bildgenerering och mycket mer. LocalAI är skrivet i Go och använder olika C++-bakändar för snabbare inferens.

Ingen GPU krävs och är self-hosted, community-driven och lokal-först. Enkel ersättning för OpenAI som körs på vanlig konsumenthårdvara.

Några av LocalAI funktioner:

  • Textgenerering (GPT)
  • Text till ljud
  • Ljud till text
  • Bildgenerering
  • Embeddings
  • OpenAI-funktioner
  • GPT Vision API
  • Begränsade grammatiker

Några demo

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *