MidJourney Prompt Tool

Midjourney Prompt Helper är en hjälpare som låter användare skapa och optimera sina prompter för Midjourney AI-baserade bildgenerering. Hjälparen ger användare möjlighet att ange parametrar och stilar för att styra botens beteende och generera önskade bilder.

Användare kan sedan kopiera och köra prompten i Midjourney och spara den i sin PromptFolder för senare användning.

Användaren styra variationen i genererade bilder genom att ändra på parametern ”chaos”. Genom att öka värdet på ”chaos” kan användaren öka variationen i de genererade bilderna.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *