Mink

Mink Text är en forskningsinfrastruktur för språkdata som skapar och underhåller språkresurser för forskare världen över. Mink är en initiativ från Språkbanken Text som gör det möjligt för användare att applicera språkteknologiska metoder på sina egna texter och anpassa analyserna med olika inställningar.

Användare kan ladda upp olika filformat såsom ordbehandlingsdokument, PDF, ren text eller XML och exportera resultaten till forskningsverktyg som Korp och Strix.

I framtida versioner av Mink kommer användare att kunna dela data med kollegor och publicera dem för allmän åtkomst.

För att använda Mink behöver de flesta med akademisk anknytning bara logga in direkt, medan andra användare behöver registrera ett konto. Användare kan anpassa analysen av sina texter med hjälp av Sparv-språkteknologiplattformen.

Om användare vill göra sina data tillgängliga för alla kan de kontakta Språkbanken Text för att diskutera publicering.

Användare kan också bjuda in andra forskare att ta del av sina data i forskningsverktygen, skyddat bakom inloggning.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *