Monica AI Detector

Monica AI Detector är ett noggrant och kostnadsfritt verktyg för att analysera och upptäcka innehåll skapat av artificiell intelligens. Det kan användas för att avgöra om innehållet är skapat av människor eller maskiner. Verktyget integrerar åtta av de mest avancerade AI-modellerna och har en träffsäkerhet på 98%. Det är viktigt att kunna skilja på riktigt och AI-genererat innehåll i dagens digitala landskap.

Några av de avancerade AI-modellerna som integreras i AI-detektorn är ChatGPT, GPT3.5, GPT4, Claude, Bard och andra LLM eller LLaMa-modeller. Detta gör det möjligt för detektorn att noggrant analysera och upptäcka innehåll genererat av artificiell intelligens.

Tillgängligt som Chrome tillägg och på webben.

Kostnad:

Det finns tre olika abonnemang – Monica Pro, Monica Pro+ och Monica Unlimited.

  • Monica Pro Kostar $9,9 per månad.
  • Monica Pro+ Kostar $19,9 per månad.
  • Unlimited Kostar $39,9 per månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *