Novel

Novel är en WYSIWYG-redigerare i Notion-stil med öppen källkod och AI-drivna autokompletteringar. Den bygger på Next.js-ramverket, textredigeraren Tiptap, OpenAI, Vercel AI SDK, Vercel-distributioner, TailwindCSS-stilar och typsnittet Cal Sans.

För att använda Novel i ett projekt kan du installera NPM-paketet novel och använda det i din kod som en React-komponent.

Novel tar in flera rekvisita, inklusive API-rutten som ska användas för OpenAI-kompletterings-API, klassnamn för redigeringsbehållare, standardvärde som ska användas för redigeraren, en lista över tillägg som ska användas för redigeraren och rekvisita som ska skickas till den underliggande Tiptap-redigeraren.

För att konfigurera Novel lokalt måste du klona arkivet och ställa in miljövariablerna för OPENAI_API_KEY och BLOB_READ_WRITE_TOKEN. Du kan också distribuera din egen version av Novel till Vercel med ett klick.
Novel är byggt för React, men det finns även paket som underhålls av gemenskapen för ramverk som inte bygger på React, t.ex. Svelte och Vue.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *