Nudge Security

Nudge Security är en plattform som hjälper företag att hantera säkerheten kring SaaS (Software as a Service) genom att upptäcka och övervaka alla moln- och SaaS-konton som anställda har skapat. Plattformen ger också insikter om säkerhets- och efterlevnadsprogram för varje SaaS-leverantör och hjälper till att främja bättre säkerhetsbeslut och beteenden hos anställda.

Nudge Security fungerar genom att upptäcka, inventarisera och kontinuerligt övervaka alla moln- och SaaS-konton som anställda har skapat. Det kräver inga nätverksförändringar, slutpunktsagenter eller webbläsartillägg.

Genom att använda plattformen kan organisationer snabbt identifiera risker i sin leverantörskedja genom att få insikter om varje SaaS-leverantörs säkerhets-, risk- och efterlevnadsprogram. Detta hjälper organisationer att avgöra om de är i riskzonen för en dataintrång.

Nudge Security betonar vikten av att samarbeta med anställda istället för att arbeta emot dem när det gäller att hantera SaaS-säkerhet.

Genom att använda beteendevetenskap levererar plattformen hjälpsamma säkerhetspåminnelser till anställda, vilket leder dem mot bättre beslut och beteenden. Denna strategi gör det möjligt för organisationer att effektivt hantera SaaS-säkerhet i stor skala.

Kostnad :

  • Alla användare börjar med 14 dagars provtid.
  • Nudge Security erbjuder planer och prissättning för sina tjänster baserat på antalet aktiva användare.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *