OpenAI Cookbook

OpenAI Cookbook är en samling av artiklar och exempel på hur man kan använda olika funktioner och verktyg från OpenAI. Artiklarna täcker olika ämnen som embeddings, completions, och funktionssamtal.

Det finns också instruktioner om hur man finjusterar modeller och använder externa databaser för att förbättra sökresultat. Cookbooken ger praktiska exempel och tips för att använda OpenAI:s teknologi i olika tillämpningar.

OpenAI Cookbook täcker olika ämnen relaterade till OpenAI och dess olika tillämpningar. Det finns artiklar om att bygga en agent med Node.js SDK, finjustera GPT med Weights & Biases, övervaka OpenAI API med Weights & Biases, frågebesvarande med LangChain, Deep Lake och OpenAI, använda olika databaser för vektor embeddings, automatisera AWS-uppgifter med funktionssamtal och mer.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *