originality.ai

AI-drivet verktyg som tillhandahåller tjänster för innehållsdetektering och plagiatkontroll och ChatGPT-promptgenerator, Det som gör Prompt Library unikt är att det automatiskt uppdaterar prompter för att inkludera dina företagsuppgifter.

originality verkar inriktad på att bekämpa plagiat och upphovsrättsintrång med hjälp av artificiell intelligens (AI). Denna plattform kan spela en viktig roll i uppdetekteringen och förhindrandet av stöld av digitalt innehåll. Genom att utnyttja kraften hos AI, kan Originality.AI hjälpa innehållsskapare, utgivare, och akademiska institutioner att säkerställa originalitet i textmaterial.

Funktioner hos Originality.AI

  • Plagiatkontroll: Verifiering av text mot en omfattande databas av befintligt innehåll för att identifiera potentiella kopior eller nära matchningar.
  • Språkmodellsanalys: Bedömning av om texten genererats av en känd AI-textgenerator, vilket är viktigt i en tid då AI-genererade texter blir allt vanligare.
  • Rapportgenerering: Möjlighet att skapa detaljerade rapporter som visar vilka delar av en text som kan vara plagierade eller AI-genererade.
  • Utbildningsinstitutioner: För att upptäcka plagiering i akademiska uppsatser och andra inlämningar från studenter.
  • Utgivare och Redaktörer: Som ett verktyg för att säkerställa att artiklar och manuskript är originella innan publicering.
  • Innehållsskapare: För att skydda deras arbete och verifiera dess originalitet.

Kostnad:

  • Pay-as-you-go kostnad med 30$ första gången, Abonnemang startar med 14.95$ per månad.
  • Du kan få 50 krediter genom att installera den kostnadsfria AI-detektion Chrome-tillägget för att testa Originality.AI:s upptäcktsförmåga. 1 kredit kan skanna 100 ord.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *