PinkLion

PinkLion är en AI-driven plattform som syftar till att hjälpa investerare att fatta bättre investeringsbeslut. Plattformen erbjuder olika funktioner som scenariosimuleringar, tillgångsprognoser och portföljanalys.

Användare kan validera sina investeringshypoteser och jämföra olika strategier genom scenariosimuleringar.

PinkLion tillhandahåller 1-åriga tillgångsprognoser från stora finansinstituts analytiker, i kombination med sina egna förutsägelser.

Plattformen erbjuder också djupgående portföljinsikter och benchmarkingalternativ för att förbättra investeringsprestanda.

PinkLion vänder sig till olika typer av investerare, inklusive förstagångsinvesterare som kan få exempelportföljer baserade på deras risk och avkastningsaptit, erfarna investerare som kan jämföra investeringsstrategier och få prognoser för sina investeringar och kvantitativa detaljhandlare som kan automatisera backtesting och få framtida utsikter för sina investerings och handelshypoteser.

Sammantaget erbjuder PinkLion en mängd information och analysverktyg som hjälper investerare i deras beslutsprocess.

Kostnad : De erbjuder ett gratis konto, PinkLion Pro abonnemang kostar €15/Månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *