Semiform

Semiform är en plattform som använder AI-agenter för att ersätta traditionella formulär och göra det enklare att samla in och strukturera användardata. Istället för att fylla i tråkiga formulär kan användarna enkelt svara på frågor via länkar eller e-post.

Semiforms AI-agenter kan tolka och strukturera användarnas svar på ett naturligt sätt och kan till och med ställa följdfrågor vid behov.

Dessutom kan Semiform automatiskt generera sammanfattningar av användarsvaren och svara på anpassade frågor om resultaten.

Plattformen erbjuder också möjligheten att söka data och få intelligenta svar på frågor.

Användare kan svara på frågor via e-post med Semiform genom att skicka sina svar som ett svar på det mottagna e-postmeddelandet. Semiforms AI-agenter kan tolka och strukturera dessa svar på ett naturligt sätt och generera sammanfattningar av användarsvaren.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *