Slack AI assistant

Slack AI assistant är en plattform som låter användarna skapa sin egen AI-assistent genom att ladda upp dokument, rapporter, manualer och annat innehåll för att ge omedelbara svar på frågor. Den kan användas som en inbäddad chattbot på en webbplats eller integreras med andra appar och tjänster.

Plattformen har både gratis och betalda planer för att passa olika behov och budgetar, och AI-assistenter kan förstå frågor på 95 olika språk. Allt uppladdat innehåll lagras i isolerade behållare och My AskAI tar bort filerna automatiskt efter att de har lagts till i AskAI, om inte användaren uttryckligen ber om det.

Genom att integrera interna verktyg och dokument med en AI-assistent kan företaget dra nytta av flera fördelar.

För det första kan det ge snabbare svar eftersom anställda och kunder kan få omedelbara svar utan att behöva söka igenom olika dokument och verktyg.

För det andra centraliseras kunskapen genom att all relevant information samlas på en plats, vilket gör det lättillgängligt för alla.

Kostnad:

Gratis konto.

Hobby abonnemang kostar $13.30/Månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *