SoraHub

SoraHub är en plattform som erbjuder genererade videor och prompt skapade av OpenAI Sora. Det finns olika videoklipp som genererats av SoraHub. OpenAI Sora är ett text-till-video modell som kan generera upp till en minuts långa videor med hög visuell kvalitet och som följer användarens instruktioner. Sora har en djup förståelse för språk och kan skapa komplexa scener med flera karaktärer och specifika rörelser. Modellen kan dock ha svårigheter med att simulera fysiken i komplexa scener och förstå orsakssamband i vissa fall.

Användare kan ladda upp sina egna videor och uppmaningar på SoraHub. Plattformen tillåter användare att skapa och dela sitt eget innehåll, vilket gör det möjligt för en bred variation av kreativa och unika videoklipp som genereras genom OpenAI Sora. Detta skapar en dynamisk och interaktiv upplevelse där användarna inte bara konsumerar innehåll utan också bidrar till plattformens mångfald.

Kostnad:

Tillgång till SoraHub är initialt begränsad till en utvald grupp för testning och för att hantera potentiella missbruksbekymmer.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *