SwiftQuery AI

Zing’s SwiftQuery AI är en tjänst som låter dig använda naturligt språk för att skapa fullt interaktiva diagram och tabeller. Detta är möjligt tack vare den senaste generativa AI-modellen (LLMs) från OpenAI GPT 3.5 / 4 och Google’s PaLM v2.

Du kan ställa frågor genom att diktatera eller skriva in dem, och det fungerar på Zings iOS-, Android- och webbappar.

Användare kan ställa frågor genom att diktera eller skriva in dem, och AI:n visar sedan aggregat, beräkningar och grupperingar för att säkerställa att frågan förståtts korrekt.

SwiftQuery AI är fördelaktigt för företag i alla storlekar och kan användas i olika branscher, till exempel tillverkning, logistik och produktanalys.

Användare kan prova SwiftQuery AI gratis genom att ladda ner appen.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *