Tabnine

Tabnine är en AI-assistent som ger imponerande kodkomplettering och hjälper till att öka produktiviteten vid utveckling. Den fungerar sömlöst med de flesta populära moderna IDE:er och har visat sig öka produktiviteten med 11% för utvecklare på CI&T.

  • Tränas uteslutande på öppen källkod och eliminerar integritets- och säkerhetsrisker.
  • Kan anpassas till organisationens kunskapsbas utan att exponera koden.
  • Kör i en säker och privat miljö för att skydda immateriella rättigheter.
  • Ger imponerande kodkomplettering och hjälper till att öka produktiviteten för utvecklare.
  • Fungerar sömlöst i populära moderna IDE:er.
  • Erbjuder kodkomplettering, automatisk ifyllning av kodlinjer och genererar kodblock baserat på naturligt språk.
  • Hjälper till att minska teknisk skuld, främjar återanvändning av kod och förenklar underhåll.
  • Underlättar onboarding av nya anställda genom att erbjuda kontextmedveten AI-assistent.

Kostnad :

Gratis starter konto för enkel kodkomplitering.

Pro abonnemang med AI Komplettering av hela raden och fullfunktionskoder kostar $12/Månad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *