Talk To Books

Talk to Books är ett experimentellt nytt sätt att interagera med böcker. Prata direkt med alla 100 000 böcker i vår index. Ställ frågor eller gör uttalanden. AI:en letar efter meningar som är konversationsmässiga svar.

Verktyget kan användas som ett kreativitets- och forskningsverktyg, vilket låter användarna utforska idéer och upptäcka böcker genom att få citat som svarar på specifika frågor.

Hur fungerar ”Talk To Books”?

När du använder ”Talk To Books”, skriver du helt enkelt en fråga eller ett uttalande, och systemet letar sedan fram relevanta passager som kan tänkas innehålla svar eller information relaterade till din fråga från Googles omfattande bibliotek av böcker. Denna service kan vara ett praktiskt verktyg för forskare, studenter, författare eller vilken bokälskare som helst som är intresserad av att utforska olika ämnen och idéer genom litteraturen.

Användning av ”Talk To Books”

  1. Besök webbplatsen: Talk To Books.
  2. Skriv in en specifik fråga eller ett uttalande i sökfältet.
  3. Bläddra igenom de föreslagna böckerna och passagerna som presenteras som svar.
  4. Klicka på ett avsnitt för att läsa mer, eller för att få tillgång till bokens hela text om available.

Viktigt att tänka på

”Talk To Books” erbjuder möjligheter att hitta intressanta och relevanta snuttar i böcker, men det kan inte alltid ge direkt svar på alla frågor. Precis som med alla AI-baserade verktyg kan svaren som presenteras vara mindre exakta och bör tolkas med detta i åtanke.

Använd ”Talk To Books” som ett komplement till traditionell sökning och forskning för att bredda din förståelse och hitta olika synvinklar inom den litteratur som finns tillgänglig online.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *