Team-GPT

Team-GPT är en plattform som låter användarna samarbeta med sitt team genom att använda ChatGPT. Modellerna som används av Team-GPT tillhandahålls av OpenAI’s ChatGPT API. Därför är alla interaktioner som görs genom Team-GPT ekvivalenta med de som görs genom ChatGPT UI som är tillgängligt på https://chat.openai.com/.

Skillnaden mellan ChatGPT och Team-GPT är att Team-GPT är inriktad på att underlätta samarbete mellan människor. Modellutdata är 100% densamma.

Team-GPT är en plattform som låter användarna samarbeta med sitt team genom att använda ChatGPT.

Kostnad : De erbjuder ett gratis konto + Kostnader för användning av OpenAI API

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *