V0

V0 är ett generativt användargränssnittssystem utvecklat av Vercel, som är kraftfullt genom AI-teknologi. Det skapar kopierings- och klistringsvänlig React-kod baserat på shadcn/ui och Tailwind CSS. Detta låter användare skapa webbplatser genom att beskriva sina idéer i textform, vilket sedan omvandlas till kod som kan användas direkt i deras projekt.

Användare kan enkelt beskriva den gränssnitt de önskar skapa och V0 kommer att generera kod genom att använda öppen källkodsverktyg som React, Tailwind CSS och shadcn UI. Efter kodgenereringen kan användare välja en iteration av sitt gränssnitt och fortsätta att redigera i V0, eller kopiera och klistra in den genererade koden direkt in i sin applikation för vidare utveckling.

V0 är bara början för nästa generations användargränssnitt. I framtiden planerar Vercel att lägga till nya funktioner som stöd för anpassade designsytem, teman, omvandling av bilder till kod, samt ytterligare säkerhets- och åtkomstkontroller.

Kostnad:

V0 erbjuder en gratis konto samt tre betalda abonnemang Varje konto inkluderar en bestämd mängd krediter, som används för kodgeneration. Användare har också möjligheten att köpa mer krediter efter behov.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *