Vellum

Vellum.ai är en utvecklarplattform för AI-applikationer med särskilt fokus på språkmodeller (LLM) som OpenAI:s GPT-3 och Anthropics Claude.

Den tillhandahåller verktyg och funktioner som hjälper utvecklare med snabb teknik, snabb iteration, snabb testning och arbetsflödeshantering.

Några av de viktigaste funktionerna och fördelarna med Vellum.ai är :

Promptutveckling: Vellum.ai gör det möjligt för användare att spara tid på prompt engineering genom att tillhandahålla ett användarvänligt gränssnitt för att skapa och iterera på prompts.

Iteration av prompts: Utvecklare kan tryggt iterera på prompts i produktion och göra ändringar och förbättringar efter behov.

Testning av prompts: Vellum.ai erbjuder en lekplats där användare kan jämföra prompts, modeller och LLM-leverantörer sida vid sida. Det gör det också möjligt för användare att skapa ett bibliotek med testfall för att utvärdera prompts mot och kvantitativt utvärdera resultatet av prompts med hjälp av branschstandard ML-mätvärden.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *