visly

Vizly är en AI-driven plattform som fokuserar på att omvandla komplexa data till insikter på ett effektivt och användarvänligt sätt. Dess funktioner är inriktade på att tillhandahålla en djupare förståelse av data genom automatiserad analys och visualisering, som är anpassad för företagsmiljöer och prioriterar integritet och datasäkerhet.

Plattformen utmärker sig genom sin förmåga att hantera analysförfrågningar på vanligt engelska och leverera resultat samt insikter på ett sätt som är lättbegripligt för användaren.

Grundläggande funktioner och fördelar

  • AI-driven Dataanalys: Vizly använder avancerad AI för att automatisera processen för dataanalys och visualisering, vilket möjliggör snabb extrahering av betydelsefulla insikter.
  • Användarvänligt Gränssnitt: Plattformen är utformad för att vara lättanvänd, vilket gör det möjligt för även icke-tekniska användare att utforska och analysera data.
  • Skydd av Privata Data: Genom sin on-premise modell säkerställer Vizly att känslig information förblir inom företagets nätverk, vilket minimerar risken för dataintrång.
  • Flexibla Datakällor: Användare kan välja relevanta datakällor vid inställningen av Vizly på sin enhet, vilket underlättar delning och samarbete inom organisationen.

Kostnad:

  • Gratis prova-på-version, Upp till 5 meddelanden per månad.
  • Basic abonnemang:: Kostar $11.25 per månad, Upp till 200 meddelanden per månad, Upp till 10 dokumentexporter.
  • Premium abonnemang: Kostar $30 per månad, Obegränsat antal meddelanden per månad, Snabbare AI-kodgenerering.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *