Zeebra

Zeebra är en plattform som använder AI och professionella översättare för att hjälpa användare att dubba sina videor. Användare kan enkelt ladda upp sitt originalmaterial och Zeebras AI genererar automatiskt en första utkast till översättningen.

Användaren kan sedan använda Zeebras redigeringsverktyg för att förbättra transkriptionen, översättningen och ljudet. För de som vill ha extra professionell hjälp kan man även beställa översättningstjänster genom Zeebra.

Du kan använda Zeebra för att dubba både ljud och video. Genom att ladda upp ditt originalmaterial kommer Zeebras AI att generera en första utkast till översättningen. Sedan kan du använda Zeebras redigeringsverktyg för att förbättra transkriptionen, översättningen och ljudet. På så sätt kan du skapa en dubbning av både ljud och video.

Kostnad : Zeebra är gratis att använda då den är i Beta.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *