ZeroGPT

ZeroGPT är en tjänst för AI-innehållsdetektion som använder en flerstegsmetodologi för att optimera noggrannheten och minimera felaktiga positiva och negativa resultat. Oavsett om du behöver upptäcka AI-genererat innehåll för akademiska, professionella eller personliga ändamål, verkar ZeroGPT.com vara ett pålitligt och mångsidigt verktyg.

Modellen är specialiserad på att identifiera AI-genererat innehåll som Chat GPT, GPT 3, GPT 4, Bard, LLaMa-modeller och använder djupinlärningsträning på omfattande textsamlingar från internet, utbildningsdatabaser och syntetiska AI-dataset som har producerats med olika språkmodeller.

Huvudfunktioner hos ZeroGPT:

  • Gratis och enkelt: ZeroGPT.com erbjuder ett enkelt och korrekt sätt att upptäcka AI-genererad text, och det är helt gratis att använda.
  • Hög noggrannhet: Verktyget ger hög noggrannhet vid identifiering av AI-genererat innehåll, vilket gör det till ett tillförlitligt alternativ för att upptäcka plagiat och AI-genererade uppsatser.
  • Obegränsad upptäckt: Vissa versioner, som ZeroGPT Unlimited, erbjuder avancerade algoritmer för att upptäcka AI-genererad text utan några begränsningar.

Kostnad:

  • Gratis konto, upp till 15000 tecken.
  • Pro abonnemang, upp till 100 000 teck för $9.99/Mån.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *